18-02-2021

Jaarvergadering Memento Mori

Onze uitvaartvereniging heeft in 2020 geen jaarvergadering kunnen houden.
Deze bijeenkomst stond vorig jaar gepland voor 18 april, maar vanwege de
maatregelen tegen corona heeft het bestuur die toen uitgesteld tot nader order.
Het is voorlopig onduidelijk wanneer de eerstvolgende jaarvergadering zal zijn.
Op basis van de huidige beperkingen en de nog weinig optimistische vooruit-
zichten voor het naderende voorjaar, durft het bestuur nu nog geen datum te
noemen voor de gecombineerde jaarvergadering over de boekjaren 2019/2020.
Toch hoopt het bestuur "ergens dit jaar" deze bijeenkomst in de traditionele 
opzet te kunnen houden.
Zodra er enige zekerheid bestaat over samenkomsten, wordt een datum gepland.
Houdt u daarom onze website (www.uitvaarthensbroek-obdam.nl) of de 
dorpsbladen ('t HB'tje, Rotonde) in de gaten. Via deze kanalen wordt een datum
bekend gemaakt.

Het bestuur. 

--------